Link แนะนำ
 
26/01/2561
วัน 26 มกราคม 2560 นายกัจจายน์ อำพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เคราะห์แม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ โดยมีนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน... <คลิกเพิ่มเติม>>
 
13/01/2561
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
8/12/2560
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนนำนักเรียนร่วมแสดงในงาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น  ครั้งที่ 10” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
25/11/2560
นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน นำคณะครูกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่วางพวงมาลาและร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"(วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน...<<คลิกเพิ่มเติม>>
 
กลุ่มสาะการเรียนรู้
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- กลุ่มสาระศิลปะ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

รับ - ส่ง เอกสาร

รายงานงบทดลองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

เอกสารงานแผน

เกณฑ์รางวัลคุณภาพOBECQA 59-60

 

ฟอร์ม SAR

แจ้งผลการเรียน ม.3, ม.6 ภาคเรียน2/2559

    โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
    202 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
    ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร 053-061258